Open your eyes

Fake news for dummies


About project

V Novi medijski dobi smo nenehno obkroženi z vsemi vrstami informacij, od političnih vprašanj do oglaševanja in trženja. Informacije pridejo do nas brez brez nadzorovanega filtriranja z izjemo lastne zmožnosti kritične ocene njihove veljavnosti. Zdi se, da so pristranske informacije še posebej težko razvozljive za medijsko manj pismeno populacijo. Izkazalo se je, da stopnja digitalne pismenosti ni odivsna od starosti ali stopnje izobrazbe. Projekt Open Your Eyes pa vseeno cilja zlasti na odrasle učence in učitelje ter si prizadeva za izboljšanje njihovih digitalnih veščin z zagotavljanjem orodij za prepoznavanje lažnih novic ter omejitev širjenja dezinformacij na spletu.

Projekt Open Your Eyes želi zagotoviti dva glavna rezultata:

  • Podatkovna baza "Check IT Out": po temeljitih primerjalnih raziskavah bodo partnerji sestavili zbirko najboljših praks in pobud, ki bodo uporabnikom omogočile, da razvijejo kritičen pristop k uporabi novic in upajo, da bodo razvili občutek za dojemanje tega problema. Raziskave bodo potekale v izbranih evropskih državah, ki jih zanimajo pojavi, kot sta separatizem in naraščajoča dezinformacija, zlasti v času državnih in evropskih volitev, in bodočim uporabnikom omogočili oblikovanje posameznih strategij za spopadanje z dezinformacijami na podlagi tistega, kar je najbolje delovalo v drugih državah.
  • Laboratoriji "Check IT Out": vodijo jih posebej usposobljeni izobraževalci odraslih na podlagi predhodno razvite baze podatkov. Laboratoriji ciljajo na skupine odraslih učencev v partnerskih državah z namenom razvijanja njihovih kritičnih in digitalnih veščin, in jim s tem približati koncept lažnih novic ter razširiti zavest o tej temi znotraj njihove mreže.

Project [ 2018-1-BG01-KA204-047871 ]


""Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditev vsebine, ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.""

2019 Open your eyes