Open your eyes

Fake news for dummies


PRIROČNIK ZA UČITELJE ODRASLIH OSEB IN OSTALI VIRI


""Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne pomeni potrditev vsebine, ki odraža le stališča avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.""

2019 Open your eyes